WOK 35CM ANTI-ADHESIF GAZ ELECTRIQUE VITRO - 216693571

  • WOK 35CM ANTI-ADHESIF GAZ ELECTRIQUE VITRO - 216693571
13,90  
  • Type  : Cuisine